ขนาดที่ดิน 1 ไร่มีกี่ตารางเมตร พร้อมสูตรคำนวณพื้นที่ที่ควรรู้

1 ไร่มีกี่ตารางเมตร

เวลาที่คุณกำลังสนใจซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้อที่ดินสักแปลง สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้คือหน่วยวัดพื้นที่ ยิ่งถ้าที่ดินเป็นไร่ ๆ ด้วยแล้ว หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่ดิน 1 ไร่มีกี่ตารางเมตร ซึ่งไร่ เป็นหน่วยวัดที่ดินแบบไทย และยังมีหน่วยวัดแบบไทยและสากล ใช้กันอย่างสับสนปนเป โดยบทความนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับหน่วยวัดพื้นที่และวิธีแปลงหน่วยวัดเหล่านี้มาฝากค่ะ

หน่วยวัดพื้นที่แบบไทย มีกี่หน่วย

เชื่อว่าใครที่กำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องอสังริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสวน บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องให้ความสำคัญกับการคำนวณขนาดพื้นที่ โดยหน่วยวัดพื้นที่ที่เรามักพบได้บ่อย ได้แก่ ไร่ งาน และตารางวา 

 1. 1 ไร่ = 4 งาน
 2. 1 งาน = 100 ตารางวา
 3. 1 ไร่ = 400 ตารางวา

โดยมีตัวอย่างการคำนวณพื้นที่แบบไทย ดังนี้

วิธีการคำนวณจาก ไร่ เป็น ตารางวา

ไร่ x 400 = ตารางวา

ตัวอย่าง ที่ดิน 2 ไร่ เท่ากับกี่ตารางวา?

2 x 400 = 800

ดังนั้น 2 ไร่ = 800 ตารางวา

วิธีคำนวณตารางวา เท่ากับกี่ไร่?

ตารางวา ÷ 400 = ไร่

ตัวอย่าง ที่ดิน 700 ตารางวา เท่ากับกี่ไร่?

700 ÷ 400 = 1.75

ดังนั้น 700 ตารางวา = 1.75 ไร่

1 ตารางเมตร เท่ากับกี่เมตร?

นอกจากคำนวณพื้นที่ 1 ไร่มีกี่ตารางเมตร และการแปลงเป็นงาน และตารางวาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้คือ การคำนวณพื้นที่ตารางเมตร ซึ่งมีการคำนวณที่พบได้บ่อย และมีการคำนวณที่ไม่ยาก ก่อนอื่นสิ่งที่้ต้องเตรียม คือ ตลับเมตร โดยการคำนวณพื้นที่ตารางเมตร มีดังนี้

 1. วัดความยาวพื้นที่ฝั่งด้านกว้าง และฝั่งด้านยาวของพื้นที่
 2. นำตัวเลขความกว้าง คูณ ตัวเลขความยาว มีหน่วยเป็นเมตร (เมื่อเมตร คูณ เมตร จะได้เป็น ตารางเมตร)
 3. เมื่อได้ตารางเมตรแล้ว สามารถนำตารางเมตรนี้ คิดเป็นตารางวาได้

สรุปการคำนวณพื้นที่หน่วยวัดแบบไทยเป็นตารางเมตร

 1. 400 ตารางวา เท่ากับกี่ไร่? คำตอบคือ 1 ไร่
 2. 1 ไร่เท่ากับกี่ตารางเมตร? คำตอบคือ 1,600 ตารางเมตร
 3. 1 ไร่เท่ากับกี่ตารางวา? คำตอบคือ 400 ตารางวา
 4. ที่ดิน 1 งาน เท่ากับ กี่ตารางเมตร? คำตอบคือ 4 ตารางเมตร
 5. 1 ตารางวา เท่ากับ กี่เมตร? คำตอบคือ 4 ตารางเมตร

การเทียบหน่วยวัดพื้นที่แบบไทย เป็นหน่วยเมตริก

เราทราบแล้วว่าที่ดิน 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร แต่เมื่อนำไปเทียบกับระบบเมตริกแล้ว สามารถทำได้ โดยสิ่งที่ควรรู้ก่อน คือ 1 วา = 2 เมตร โดยการแปลงวา เป็น ตารางวา จะต้องนำ วา x วา = ตารางวา 

ดังนั้น 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร (1 ตารางวา จะมีพื้นที่ใหญ่กว่าตารางเมตร 4 เท่า) เมื่อต้องการแปลงจาก ตารางวา เป็น ตารางเมตร ให้คูณ 4 นั่นเอง

ตัวอย่าง พื้นที่ 500 ตารางวา ก็คือ 500 x 4 = 2,000 ตารางเมตร นั่นเอง

พื้นที่ 800 ตารางวา = 800 x 4 = 3,200 ตารางเมตร 

หน่วยพื้นที่ งาน กับ ไร่ แปลงเป็นตารางเมตร

 1. 1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร
 2. 1 ไร่ = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร

นอกจากนี้ยังมีหน่วยวัดพื้นแบบไทยที่หลายคนเคยได้ยิน ได้แก่ เส้น วา และศอก

 1. 1 เส้น = 20 วา = 40 เมตร
 2. 1 วา = 4 ศอก = 2 เมตร
 3. 1 ศอก = 50 เซนติเมตร 

หน่วยวัดพื้นที่แบบสากล

นอกจากหน่วยวัดพื้นที่แบบไทย แบบเมตริก ยังมีหน่วยวัดสากลอื่นที่ควรรู้ ดังนี้

 1. 1 เฮกเตอร์ = 10,000 ตารางเมตร = 6 ไร่ 1 งาน = 2,500 ตารางวา 
 2. 1 เอเคอร์ = 4,840 ตารางหลา = 43,560 ตารางฟุต = 4,046.86 ตารางเมตร
 3. 1 ตารางไมล์ = 640 เอเคอร์ = 260 เฮกเตอร์ = 2.59 ตารางกิโลเมตร

การคำนวณพื้นที่รูปทรงต่าง ๆ 

เมื่อเราทราบแล้วว่า 1 ไร่มีกี่ตารางเมตร และสามารถนำไปแปลงเป็นหน่วยวัดอื่น ๆ ได้แล้ว เราจะพบว่าที่ดินที่ทำการซื้อขายส่วนใหญ่ พื้นที่จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจุตรัส และสี่เหลี่ยมใด ๆ โดยมีวิธีคำนวณดังนี้

สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้านยกกำลัง 2

เช่น ที่ดินมีความยาวด้านละ 40 วา คิดเป็น 40 x 40 = 1,600 ตารางวา

สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว 

เช่น ที่ดินมีความกว้าง 40 วา ยาว 60 วา = 2,400 ตารางวา

สี่เหลี่ยมใดๆ

สี่เหลี่ยมที่ไม่ได้ทำมุมฉากทุกมุมเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักจะมีการเอียงซ้าย ขวา มุมแหลม มุมป้าน ซึ่งการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมใด ๆ นั้น จะมีความแตกต่างจาก 2 สูตรแรก ดังนี้

สูตร ½ x (ความยาวเส้นทแยงมุม x ผลบวกความยาวของเส้นกิ่ง)

ตัวอย่าง : ที่ดินมีเส้นทแยงมุม 10 วา เส้นกิ่งยาว 4 วา และ 5 วา คิดเป็น ½ x (10 x (4+5)) = 67.5 ตารางวา

เส้นกิ่ง คือ เส้นที่ลากจากมุมมาให้ตั้งฉากกับเส้นทแยงมุม เพื่อแบ่งสี่เหลี่ยมใดๆ ออกเป็นสามเหลี่ยมสองชิ้น

แต่สี่เหลี่ยมใด ๆ บางครั้งอาจไม่ได้ตั้งฉากกันและมีด้านที่ลาดเอียงไม่เท่ากัน สามารถคำนวณได้โดย

สูตร ½ x ฐาน x สูง

ตัวอย่าง : พื้นที่มีความยาวฐาน 12 วา สูง 10 วา = ½ x 12 x 10 = 60 ตารางวา

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า 1 ไร่มีกี่ตารางเมตร และสามารถแปลงเป็นหน่วยวัดอื่น ๆ ได้ เหมาะสำหรับคนทั่วไป หรือผู้ที่กำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ หรือทำการซื้อขายบ้านและที่ดิน เพื่อให้ในการคำนวณพื้นที่ต่อไป หรือจะเลือกใช้แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่ก็สามารถหาดาวน์โหลดได้เพื่อความสะดวกของคุณค่ะ